• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vereniging “Mahber Salam” is in oktober 2012 opgericht met als doel het bevorderen van goede relaties tussen Eritreeërs en Ethiopiërs in Nederland, het beleven van hun gezamenlijke cultuur én het bevorderen van hun integratie in Nederland.

Wat is het doel van Mahber Selam?

  1. Zoals jullie misschien weten zijn Ethiopia en Eritrea gedurende lange tijd in oorlog geweest, en wij willen vrede stichten tussen deze volken. Om dit te realiseren organiseren wij dat de twee groepen elkaar ontmoeten, samen eten, en samen onze problemen of conflicten bespreekbaar maken.
  2. Veel leden van Mahber Selam leven met stress door hun verleden, en wij willen hen helpen een nieuwe toekomst op te bouwen.
  3. Nieuwe Eritrese vluchtelingen (asielzoekers) helpen als tolk om hun praktische- en psychische problemen helpen op te lossen (Voorbeeld: asielzoekers in de Anema School)
  4. De mensen die geen nederlands spreken helpen met de NLse taal: lesgeven en hun formulieren vertalen/invullen, en als het nodig is gaan wij naar instanties om hen te helpen.
  5. Tijdens Mahber Selam-vergaderingen wordt integratiebevorderende informatie gedeeld en knelpunten gesignaleerd zoals verandering van wetten en regels.
  6. Eén keer per jaar – in de zomer – organiseren wij een landelijke ontmoetingsdag. Omdat helaas het overgrote deel van onze leden van een minimuminkomen moeten leven, willen wij onze leden op de ontmoetingsdag een hart onder de riem steken. In het bijzonder voor de kinderen willen wij deze dag tot een feest maken.Zo willen we een springkussen huren, leuke activiteiten organiseren en hen een cadeautje meegeven.
  7. Wij willen ook adviseren bij allerlei abonnementen, zoals internet, telefonie en tv, Energieleverancier en onderhandelen met de leveranciers om goedkopere aanbieding te krijgen.